Dr. Kovalcsikné Dr. Kalmár Éva, Bíróság épülete Kecskemét
 
Szakterületek

Jogterületek:

 • agrárjog
 • alapítványok egyesületek
 • állampolgársági ügyek, bevándorlási ügyek
 • családjog
 • gazdasági jog
 • ingatlanjog
 • kártérítési jog
 • környezetvédelmi jog
 • mediáció
 • munkajog
 • kártérítés
 • öröklési jog
 • polgári jog, szerződések
 • szabálysértési jog
 • társasági jog

Agrárjog
Mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó társaságok és magánszemélyek képviselete, mezőgazdasági termékértékesítési szerződés, haszonbérleti szerződés szerkesztése.

Alapítványok, egyesületek
Alapítványi és egyesületi okiratok szerkesztése, alakulásban történő részvétel, tanácsadás, képviselet nyilvántartásba vételi eljárásban, hatóságok előtt. Közhasznú és kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek létrehozása, képviselete, nyilvántartásba vételi eljárásban, hatóságok előtt.

Állampolgársági ügyek
Tanácsadás és képviselet az állampolgárság megszerzésével, magyar tartózkodással, munkavállalással kapcsolatos ügyekben.

Családjog
Tanácsadás és képviselet a családjog valamennyi területén, elsősorban a házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartás, kapcsolattartás iránti ügyekben. Okiratkészítés a házassági vagyonjog, az élettársak vagyoni viszonyainak rendezése körében.

Gazdasági jog
Külföldi illetve magyar érdekeltségű társaságok, magánszemélyek részére tanácsadás, képviselet és okiratszerkesztés az adott gazdasági tevékenységnek megfelelő körben. Együttműködési szerződés készítése külföldi és magyar cég között, továbbá vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, elkészítése.

Ingatlanjog
Adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése, társasházi alapító okirat ingatlan megosztási vázrajz földhivatali átvezetése tulajdonközösséget rendezése - okirat készítése. Közös tulajdon megszüntetése peren kívüli illetve peres úton. Tanácsadás az ingatlanszerzés kérdéseiben a magyar jogszabályi előírások kiemelésével, külföldi ügyfelek részére is.

Kártérítési jog
Vagyoni és nem vagyoni kár érvényesítése a káresemény jellegének megfelelően.

Környezetvédelmi jog
A környezetvédelmet érintő valamennyi területet átfogó tanácsadás, peren kívüli és peres eljárásban képviselet. Szakértői hálózat igénybevétele egyes speciális kérdések esetén.

Mediáció - közvetítés
A rendészeti és Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe felvett ügyvédként a viták egyezséggel történő lezárása érdekében előzetes egyeztető eljárásokban nyújtok segítséget.

Munkajog
Munkaviszony létesítése, megszüntetése területén okiratok /munkaszerződés, felmondás/ készítése, peres képviselet a Munkaügyi Bíróság előtt, tanácsadás közalkalmazottak, és köztisztviselők számára is.

Polgári jog, szerződések
Tanácsadás, okiratszerkesztés, képviselet a mindennapi élet jogügyleteiben. Peres képviselet a bíróságok előtt, végrehajtási ügyek intézése.

Szabálysértési jog
Tanácsadás és képviselet a hatóságok előtt a szabálysértési ügyekben.

Társasági jog
Jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, így korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, részvénytársaság alapítása, megszüntetése végelszámolás útján, csődeljárás, felszámolási eljárás megindítása, hitelezői képviselet, a társasági jogviszonyból eredő perek vitele.

Öröklési jog
Tanácsadás, okirat szerkesztés illetve képviselet az öröklési jog területén. Végrendelet szerkesztése, hagyatéki eljáráson örökös képviselete, örökléssel kapcsolatos pervitel.

Bemutatkozás        Szakmai háttér        Elérhetőség        Szakterületek        Szolgáltatások        Nyelvismeret
ã2009 Dr. Kovalcsikné Dr. Kalmár Éva          Webdesign: argyrus.com